Zimowisko

Images

Od 15 lat w naszej gminie w czasie ferii zimowych organizowany jest obóz sportowy w góry. Celem takiego wyjazdu jest nauka i doskonalenie jazdy na nartach, zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się na stoku, zwiedzanie Zakopanego i jego okolic, integracja Uczniów, wpajanie zasad kulturalnego zachowania się podczas wycieczek, wpajanie zasad bezpieczeństwa w czasie jazdy i postojów oraz realizacja Programu Profilaktyczno – Sportowego.

W tym roku, w dniach 20 – 26 stycznia został zorganizowany obóz do Kościeliska. Wyjazd uczniów dofinansowano ze środków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Wiźnie (częściowy przejazd autokarem dla wszystkich uczniów oraz sfinansowanie pobytu 6 uczniów) oraz Kółka Rolniczego w Wiźnie (częściowy przejazd autokarem dla wszystkich uczniów).

W trakcie trwania obozu został zrealizowany Program Profilaktyczny pt:

„JEŚLI POZWOLISZ SOBIE POMÓC KAŻDY SAMODZIELNY WYBÓR MOŹE BYĆ LEPSZY”.

Jest to program z zakresu profilaktyki alkoholowej przeznaczony dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum, adresowany gównie do uczniów, u których nie nastąpiła jeszcze inicjacja alkoholowa. Program miał charakter wyprzedzający. Zadanie programu to: zapobieganie przedwczesnemu kontaktowi z alkoholem i towarzyszącym temu konsekwencjom oraz promowanie postaw abstynenckich.