Rozpoczęcie roku szkolnego 2018 - 2019

Images

,,Uczymy się po to, by tworzyć lepszą przyszłość”

Po letnim odpoczynku, żegnając słoneczne plaże, górskie klimaty i wakacyjne przygody, wypoczęci, opaleni, uśmiechnięci, w poniedziałek, 3 września 2018 r. uroczyście powitaliśmy nowy rok szkolny 2018/2019. Inauguracja rozpoczęła się Mszą Świętą odprawioną o godz. 9.00 w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Wiźnie. Następnie Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice, Władze Urzędu Gminy i Goście spotkali się w hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Obrońców Wizny w Wiźnie.

Pani Dyrektor Mariola Freling powitała wszystkich serdecznie. W swoim wymownym przemówieniu życzyła zebranym, aby ten rozpoczynający się rok szkolny był pełen sukcesów dydaktycznych, sportowych i artystycznych, a szkoła stała się dla Uczniów miejscem, w którym będą czuli się dobrze i bezpiecznie. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Wizna Zbigniew Sokołowski. Podkreślił, że troska o dzieci, ich prawidłowe wychowanie i ciągłe podwyższanie poziomu edukacji jest dla Nauczycieli i Rodziców podstawowym celem, a jednocześnie jednym z największych wyzwań. To od Uczniów zależy, w jakim stopniu skorzystają z tego, co oferuje im szkoła. Szczególne słowa zostały skierowane do dzieci klasy pierwszej oraz ich Rodziców, dla których ten dzień był wyjątkowy. To dla nich rozpoczął się nowy szkolny etap. Uczniowie klasy I otrzymali upominki ufundowane przez Hexa Bank Spółdzielczy Oddział w Wiźnie. Otrzymaliśmy również informację, iż w roku szkolnym 2018/2019 funkcję Wicedyrektora będzie pełniła mgr Milena Chylińska. Życzymy Wszystkim Uczniom, aby godziny spędzone w murach tej szkoły były przepustką do jak najlepszej przyszłości
i przygotowaniem do spełnienia marzeń, by pragnienie wiedzy nieustannie wzrastało. Stefan Żeromski pisał przecież: „Nauka jest jak niezmierne morze. Im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony”.