Ślubowanie klasy pierwszej

Images

Ślubowanie klasy pierwszej
16 października 2018 r.

16 października 2018 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Obrońców Wizny w Wiźnie odbyło się ślubowanie klasy pierwszej. Uroczystość rozpoczęły pierwszaki, prezentując program słowno - muzyczny, który zawierał treści patriotyczne, wspomnienia o świętym Janie Pawle II, taniec do piosenki pt.: „Santo Subito” oraz zasady dobrego zachowania.

Po części artystycznej odbyło się uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Następnie głos zabrała pani wicedyrektor Milena Chylińska, która swoje wystąpienie skierowała do uczniów klasy pierwszej, złożyła im gratulacje i życzenia z okazji tej doniosłej uroczystości. W dalszej części odbyło się pasowanie na uczniów oraz wręczenie pamiątkowych dyplomów. W imieniu Rodziców podziękowania dla Dyrekcji oraz dla wszystkich, którzy swoją obecnością uświetnili uroczystość, złożyła pani Katarzyna Frączak.

Po ceremonii ślubowania odbył się słodki poczęstunek w sali nr 3.