Zlot Pamięci Września

Images

Zlot Pamięci Września 2018

W niedzielę 9 września 2018 r. miał miejsce kolejny Zlot Pamięci Września. To coroczne wydarzenie jest głęboko zakorzenione w świadomości mieszkańców Wizny, a ma na celu upamiętnienie rozgrywającej się w dniach 7–10 września 1939 roku bohaterskiej walki polskich żołnierzy pod dowództwem kapitana Władysława Raginisa z nieporównywalnie większymi siłami niemieckimi gen. Heinza Guderiana.

Polskie Termopile to niewątpliwy symbol heroizmu i poświęcenia grupy obrońców odcinka „Wizna” oraz poruszające ucieleśnienie honoru i patriotyzmu. Niedzielne uroczystości to kulminacja obchodów, które dzień wcześniej zorganizowano przy ruinach schronu kpt. Raginisa na Górze Strękowej.

W uroczystościach współorganizowanych przez Wójta Gminy Wizna, Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Hufiec Nadnarwiański ZHP im. Adama Chętnika w Łomży wzięli udział liczni Goście. Obok Wojewody Podlaskiego - Bohdana Paszkowskiego, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego - Jacka Piorunka, Starosty Łomżyńskiego – Lecha Marka Szabłowskiego stanęły władze samorządowe Gminy Wizna, harcerze, delegacje i poczty sztandarowe, kombatanci, służby mundurowe, Uczniowie naszej szkoły oraz mieszkańcy Wizny i okolicznych miejscowości. Niedzielna celebra rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Wiźnie. Następnie uczestnicy przemaszerowali przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Wasilkowa pod pomnik poświęcony polskim obrońcom, gdzie złożono wiązanki kwiatów i odczytano apel poległych. Podniosłość tej chwili podkreślili swoimi wystąpieniami zaproszeni Goście, a wszyscy zgromadzeni uczcili pamięć poległych w walce za Ojczyznę minutą ciszy.