Akademia z okazji 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

 

 Święto Konstytucji 3 maja to ważny dzień w kalendarzu polskich świąt narodowych. W kraju organizowane są uroczystości, które mają przypomnieć, jak istotnym wydarzeniem było uchwalenie w 1791 roku Konstytucji 3 maja.

  W dniu 31 kwietnia 2023 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca uchwalenie Konstytucji 3 maja. Uczniowie poprzez przygotowany montaż słowno-muzyczny starali się przybliżyć to ważne wydarzenie z historii naszego kraju. Była to okazja do chwili refleksji nad tym co się kiedyś wydarzyło oraz pielęgnowania patriotyzmu. Na ten dzień przygotowano dekoracje o tematyce patriotycznej. W uroczystości wzięła udział cała społeczność szklona.

  Akademię rozpoczęło wprowadzenie Sztandaru Szkoły i odśpiewanie Hymnu Narodowego. Po wysłuchaniu i obejrzeniu części artystycznej przez społeczność szkolną głos zabrała pani dyrektor Grażyna Kręciewska. W swym wystąpieniu podziękowała za przygotowanie apelu.

  opr. Jan  Palczewski