KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA

 

15 marca 2023 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wiźnie odbył się Konkurs Pięknego Czytania. Uczestniczyło w nim 28 uczniów z klas I – VIII wyłonionych podczas rywalizacji klasowych.

Popisy podsumowało i oceniło jury w składzie:
1. p. Małgorzata Dąbkowska,
2. p. Grażyna Kręciewska,
3. p. Joanna Rańczuch,
4. p. Izabela Wróblewska

Celem prezentacji było oczarowanie słuchaczy piękną interpretacją wybranego fragmentu lektury szkolnej lub innej książki, najlepiej wypożyczonej w bibliotece szkolnej. 

Uczniowie, którym to się udało, zostali nagrodzeni dyplomami i książkami.
Kategoria klas I-III
I miejsce – Aleksandra Kulesza– kl. II
II miejsce – Tola Wiśniewska –kl. II
III miejsce – Nadia Wiśniewska – kl. I i Lena Wołowicz - kl. III

Kategoria klas IV-V
I miejsce – Oliwier Dmochowski- kl. IV
II miejsce – Michalina Zawłocka- kl. V
III miejsce – Stanisław Piotrowski-  kl. IV

Kategoria klas VI
I miejsce – Amelia Piotrowska- kl. VI A i Lena Ruszczyk - kl. VI A
II miejsce – Oliwia Piotrowska - kl. VI A

Kategoria klas VII-VIII
I miejsce – Dominika Pogroszewska - kl. VII
II miejsce – Gabriela Frączak-  kl. VIII A
III miejsce – Roksana Pogroszewska - kl. VIII B

opr. Małgorzata Dąbkowska