Społeczność szkolna bierze czynny udział w szkolnych, gminnych i powiatowych konkursach plastycznych, recytatorskich, bibliotecznych, konkursach piosenek oraz zawodach i turniejach sportowych.