Samorząd Uczniowski ogłasza akcję "Dzień bez plecaka"!

Zasady:
- każdy uczeń przygotowuje inną niż plecak formę przyniesienia książek i przyborów szkolnych;
- zostanie wybrany najbardziej kreatywny pomysł;
- udział w akcji jest dobrowolny;
- po długiej przerwie nastąpi podsumowanie w sali gimnastycznej.

Termin: 21 listopada 2022 r.
Miejsce: szkoła

Organizator: Samorząd Uczniowski