konkursowa w ramach V edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych „Do hymnu”

20 października 2022r. miała miejsce prezentacja konkursowa w ramach V edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych

„Do Hymnu”.

Jury oceniało program w wykonaniu ponad 90-osobowej grupy uczniów klas 1-8.
Były to trzy pieśni hymniczne: „Mazurek Dąbrowskiego”, „Rota” i „Hymn do miłości
Ojczyzny”. Wszystko odbyło się w obecności Sztandaru Szkoły. Zadbano też o piękną biało-
czerwoną dekorację sali.
Organizatorem konkursu jest Narodowe Centrum Kultury.